Alumni/Alumnae

Awards List

Student Awards

FY2020Yohei Hayamizu,Yukiko Fukumoto,Hiroki Shiraishi(Research Achievements),Takadama Laboratory(ARLISS)
FY2019Fumito Uwano,Akimoto Murata,Eiki Kitajima(Research Achievements),Takadama Laboratory(ARLISS)
FY2018Fumito Uwano,Ryo Takano,Takato Tatsumi(Research Achievements),Takadama Laboratory(ARLISS)
FY2017Fumito Uwano,Takato Tatsumi(Research Achievements),Takadama Laboratory(ARLISS)
FY2016Fumito Uwano,Akimoto Murata(Research Achievements),Takadama Laboratory(ARLISS)
FY2015Yusuke Tajima,Naoki Tatebe,Sayaka Morimoto,Takato Tatsumi(Research Achievements),Takadama Laboratory(ARLISS)
FY2014Masaya Nakata,Ryo Takano(Research Achievements),Takadama Laboratory(ARLISS)
FY2013Fumito Uwano(Academic Excellence),Shingo Tumura,Takadama Laboratory(ARLISS)
FY2012Keiji Sato,Yuya Sawadaishi,Masaya Nakata(Research Achievements),Masafumi Ishida(Academic Excellence)
FY2011Tomohiro Shimada
FY2010Tomohiro Shimada,Tomohiro Harada,Masaya Nakata(Research Achievements)
FY2009Masaya Nakata(Research Achievements)

Extracurricular Activity Field Awards

FY2014Shingo Sotomura

Meguro-kai Awards

FY2020Yohei Hayamizu
FY2018Masakazu Tadokoro
FY2017Yuta Umenai
FY2016Chika Fukuda
FY2015Rei Saito,Takato Tatsumi
FY2011Masaya Nakata
FY2010Hiroyasu Matsushima
FY2009Saori Iseya,keiji Sato

The Best Presentation Awards

FY2012Yusuke Tajima
FY2011Rie Usami
FY2010Youichi Nakayama,Reina Okamura,Masaya Nakata
FY2009Ayano Kanemaru,Tomohiro Harada

Valedictorian/Salutatorian/Representative Speaker

Salutatorian

FY2019Eiki Kitajima
FY2015Hideaki Hoshino
FY2014Fumito Uwano
FY2013Masafumi Ishida

Representative Speaker

FY2012Asami Mori

Past seniors

FY2021Ryotaro Arai,Kodai Kawano,Taiki Senjyu,Yukiko Fukumoto,Kaito Kamura
FY2020Sho Kajihara,Yoshimiki Maekawa,Masakazu Tadokoro,Daiki Yamane,Yohei Hayamizu
FY2019Mitsuki Sakamoto,Yusuke Tajima,Akimoto Murata,Ryo Takano,Tatsumi Takano,Fumito Uwano,Eiki Kitajima,Akari Tobaru,Satoshi Hasegawa,Ryota Kobayashi,Koya Nakata
FY2018Takuya Iwase,Takaaki Fujino
FY2017Yuta Umenai,Zhang Caili,Kazuma Matsumoto,Haruyuki Ishii,Miho Takaya
FY2016Rei Saito,Chisato Uehara,Chika Fukuda
FY2015Masaya Nakata,Nanami Miyagawa,Kataro Usui,Naoki Tatebe,Takahiro Komine,Sayuri Morimoto,Hideaki Hoshino
FY2014Tomohiro Harada,Takahiro Jimba,Ryo Takano,Takuma Fujitsuka,Takuma Fujitsuka,Asami Mori,Masafumi Ishii,Shingo Sotomura,Minato Sato
FY2013Keiji Sato,Yoshihiro Ichikawa,Hiroto Kitagawa,Daichi Yamazaki, Li Dongzheng
FY2012Masayuki Otani,Hiroyasu Matsushima,Eriko Azuma,Yuya Sawadaishi,Maki Abe,Takashi Matsumoto,Syogo Minami,Yuta Sugimoto
FY2011Yuya Ushida,Fumiaki Sato,Tomohiro Shimada,Ayano Kanemaru,Reina Okamura,Rie Usami
FY2010Saori Isetani,Tomoyo Inoue,Atsushi Otaki,Kazuyuki Hirose,Xiaowei Cui,Yoichi Nakayama
FY2009Yasuyo Hatchi,Sayoko Ikeda
~ FY2008Satoru Araki,Ken Nonami

Past ARLISS participants from outside

Yamato Murakami,Kazuki Noritake,Shintaro Magama,Zheng Jiajian,Zhang Yikun,Yang Kun